ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЦЕНТЪР „КАРТАЛА“

 

1. СТРОГО ЗАБРАНЕНО Е КАРАНЕТО НА СКИ И СНОУБОРД ИЗВЪН ОБРАБОТЕНИТЕ ПИСТИ.

 

2. ФИРМАТА СТОПАНИСВАЩА СКИ ЦЕНТЪР „КАРТАЛА“ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ИНЦИДЕНТ С ЛИЦА, КАРАЩИ СКИ ИЛИ СНОУБОРД ИЗВЪН ОБЕЗОПАСЕНИТЕ И ОБОЗНАЧЕНИ ТЕРЕНИ НА СКИ ПИСТИТЕ В СКИ ЦЕНТЪРА.

 

3. СПАЗВАЙТЕ ОБОЗНАЧИТЕЛНИТЕ ТАБЕЛИ РАЗПОЛОЖЕНИ ПО ТРАСЕТО НА СКИ ПИСТИТЕ.

 

4. СТРИКТНО СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ И ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА.

 

5. ВСЕКИ КЛИЕНТ НА СКИ ЦЕНТЪРА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СПАЗВАНЕТО НА УСТАНОВЕНИТЕ ПРАВИЛА,НА СВОЙ РИСК УПРАЖНЯВА СНЕЖНИ СПОРТОВЕ И ПОЛЗВА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ХОРА.

 

6. ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГИ,ПРЕДЛАГАНИ В СКИ ЦЕНТЪРА Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕЦЕНИ МОМЕНТНОТО СИ ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ, КОНКРЕТНИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ, СОБСТВЕНИТЕ СИ УМЕНИЯ ЗА КАРАНЕ НА СКИ ИЛИ СНОУБОРД,КАКТО И ГОТОВНОСТТА СИ ДА ПОЕМЕ СЪОТВЕТНИТЕ РИСКОВЕ, КОИТО КРИЕ ПРАКТИКУВАНЕТО НА СНЕЖНИ СПОРТОВЕ.

 

7. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА КАРАНЕ НА СКИ/СНОУБОРД И ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕВОЗ НА ХОРА ОТ ЛИЦА В НЕТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ ПОД ВЛИЯНИЕТО НА НАРКОТИЧНИ ИЛИ ДРУГИ УПОЙВАЩИ ВЕЩЕСТВА.

 

8. ПРАКТИКУВАЩИТЕ СКИ/СНОУБОРД СА ДЛЪЖНИ ДА СЪОБРАЗЯВАТ СКОРОСТТА И НАЧИНА СИ НА ПРИДВИЖВАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ, С ОСОБЕНОСТИТЕ НА ТЕРЕНА, СНЕЖНАТА ПОКРИВКА, КЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ И НАТОВАРЕНОСТТА НА ПИСТАТА.

 

9. НЕ СЕ ДЪЛЖАТ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ, В СЛЕДСТВИЕ НА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ И ПО ПРИЧИНИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИПСА НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ.

 

10. ПОНЕДЕЛНИК ДО ОБЯД-ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА НА ЛИФТА.

 

11. ЗАКУПУВАЙКИ СКИ КАРТА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ СКИ ЦЕНТЪР КАРТАЛА УСЛУГИ.